Διαγωνισμοί για την αξιοποίηση 14 ακινήτων του δημοσίου

Το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην ανακοίνωση νέων ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την αξιοποίηση 14 ακινήτων σε Αττική, Κεφαλονιά, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα, Φθιώτιδα, Μεσσηνία, Αργολίδα και Ημαθία. Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-auction και του αντίστοιχου ιστότοπου και αφορά:

1.

Λεύκες Πόρου Κεφαλονιάς: 12 οικόπεδα με θέα στη θάλασσα

2.

Ράγια Πόρου Κεφαλονιάς: 11 παραθαλάσσια οικόπεδα

3.

Ράγια Πόρου Κεφαλονιάς: 29 παραθαλάσσια οικόπεδα

4.

Κοσκινού Ρόδου: Οικόπεδο στην περιοχή Φαληράκι

5.

Κοσκινού Ρόδου: Έκταση στην περιοχή Φαληράκι

6.

Στυλίδα Φθιώτιδας: 2 οικόπεδα στην περιοχή Γρανιτσάδες

7.

Στυλίδα Φθιώτιδας: 3 οικόπεδα στην περιοχή Γρανιτσάδες

8.

Άγιος Μάμας Χαλκιδικής: Παραθαλάσσια έκταση στη χερσόνησο της Κασσάνδρας

9.

Άργος: Οικόπεδο 1 χλμ ΒΑ του κέντρου της πόλης

10.

Παλαιά πόλη Ναυπλίου: Οικόπεδο με τριώροφο κτίσμα

11.

Καλλιθέα, Αθήνα: Πενταώροφη πολυκατοικία με θέα στην Ακρόπολη

12.

Πολύγωνο, Αθήνα: Γωνιακό ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι

13.

Καλαμάτα: Οικόπεδο με διατηρητέα κτίσματα στο εμπορικό κέντρο της πόλης

14.

Κουμαριά Βέροιας: Οικόπεδο με κτίσμα 14 χλμ από την πόλη της Βέροιας

Συγκεκριμένα, η προθεσμία για υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της Α’ Φάσης λήγει στις στις 10 Δεκεμβρίου 2015 για τα ακίνητα από 1 έως και 9 και στις 17 Δεκεμβρίου 2015 για τα ακίνητα από 10 έως και 14.

 
Σημαντικό βήμα για τα αεροδρόμια

Δημοσιεύτηκε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στο πλαίσιο προώθησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, με την ως άνω αναφερόμενη Πράξη το Υπουργικό Συμβούλιο συνυπογράφει τα σχέδια παραχώρησης των 14 αερολιμένων της χώρας, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτεί τους αρμόδιους υπουργούς να πράξουν ό,τι είναι αναγκαίο για την υπογραφή της τελικής σύμβασης παραχώρησης των αερολιμένων. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ η υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία Fraport – Slentel θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους.

 
Έγκριση προγράμματος διακρατικής συνεργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την περιοχή Βαλκανίων - Μεσογείου, που καλύπτει τη Βαλκανική Χερσόνησο και την ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρος) και δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.Ειδικότερα, εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας των ΜμΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινοτομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των περιφερειών, που συμμετέχουν σε αυτά.

Read more
 
Δανειοδότηση από την ΕΤΕπ προς το Δημόσιο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχώρησε σε εκταμίευση δόσης 300 εκατ. ευρώ, από το δάνειο του 1 δισ. ευρώ προς το ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για υλοποίηση της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 27 Αυγούστου 2015, έπειτα από πρωτοβουλία της γενικής γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, με στόχο τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν για την κάλυψη του σκέλους της εθνικής συμμετοχής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Το μερίδιο της εκταμίευσης είναι διπλάσιο εκείνου που συνηθίζεται να προκαταβάλλεται, καθώς η ΕΤΕπ δέχθηκε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ρευστότητα των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων.Στο ίδιο πλαίσιο, συμφωνήθηκε να αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ υφιστάμενο δάνειο για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-13. Οι πόροι θα εκταμιευτούν το αμέσως προσεχές διάστημα, με αποκλειστικό στόχο να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προγραμμάτων της συγκεκριμένης περιόδου.

 
Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ). Σκοπός είναι η διαμόρφωση νέου μοντέλου στη διαχείριση απορριμμάτων, το οποίο εστιάζει στο τοπικό επίπεδο, τη μικρή κλίμακα και τις ήπιες τεχνικές. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης ενέκρινε κείμενο αναθεώρησης ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με το οποίο στο νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, εκτός από τα αστικά απόβλητα, συμπεριελήφθησαν για πρώτη φορά και τα βιομηχανικά απόβλητα. Το κείμενο αναθεώρησης βασίστηκε στη μελέτη της Ομάδας Εργασίας του Ενιαίου Διαβαθμιδικού συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Η Ομάδα Εργασίας έχει κάνει προτάσεις για τη διαχείριση υπολειμματικών συμμείκτων, με έμφαση στο δίκτυο πράσινων σημείων και την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας για τα σχέδια διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Στη συνέχεια, η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και στη συνέχεια το κείμενο αναθεώρησης θα επιστραφεί στον ΕΔΣΝΑ για υλοποίηση. Τελικά, την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων θα αναλάβουν να υλοποιήσουν οι δήμοι.

Read more
 
Κατάσχεση κατά του Δημοσίου

Νέο νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί το οποίο θα ρυθμίζει τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου και ειδικότερα ζητήματα κατασχέσεων της περιουσίας του, στην περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιώτης – δανειστής του Δημόσιο θα μπορεί να στραφεί δικαστικά για την είσπραξη των απαιτήσεών του κατά του Δημοσίου εκδίδοντας διαταγή πληρωμής. Εξαιρούνται απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές υποχρεώσεις (επιστροφή φόρων ή καταβολή ΦΠΑ). Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις θα προβλέπουν:

- Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών ή άλλες και οι οποίες έχουν εκτελεστεί.
- Η διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες».
- Το ανώτατο χρονικό διάστημα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής προβλέπεται σε 90 ημέρες από τη στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.
- Διαταγές πληρωμής για χρέη προβλέπεται ότι μπορούν να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και κατά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

- Η έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, σημαίνει άμεση εκτέλεση της απόφασης για καταβολή των ποσών, που οφείλονται και βεβαίως τη δρομολόγηση διαδικασιών κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας.

- Κατάσχεση δημόσιας περιουσίας είναι δυνατή μόνο στην ιδιωτική δημόσια περιουσία και όχι σε κρατικά ακίνητα.

 
Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή χερσαίου τμήματος του αγωγού ΤΑΡ

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) εξέδωσε την πρώτη μεγάλη προκήρυξη για το διαγωνισμό κατασκευής του χερσαίου τμήματος του αγωγού. Πρόκειται για σύμβαση μελέτης, προμήθειας και κατασκευής, η οποία μπορεί να διαμοιραστεί σε περισσότερες συμβάσεις ανάλογα με τις προσφορές, που θα κατατεθούν. Η προκήρυξη για το διαγωνισμό έρχεται σε συνέχεια της διαδικασίας προεπιλογής για τις εταιρείες κατασκευής του χερσαίου τμήματος του αγωγού, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2014. Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης περιλαμβάνει τη σχεδίαση, προμήθεια και κατασκευή των 760 χλμ. του χερσαίου τμήματος του αγωγού διαμέτρου 48 ιντσών, που θα διέρχεται από την Ελλάδα και την Αλβανία. Οι εταιρείες, που καλούνται να υποβάλουν προσφορά είναι διεθνείς οργανισμοί κατασκευής αγωγών, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών από τις χώρες υποδοχής του ΤΑΡ.

Η κατασκευή του TAP έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2016 και, επί του παρόντος, χωρίζεται σε πέντε τμήματα, τρία (3) στην Ελλάδα και δύο (2) στην Αλβανία. Το μεγαλύτερο υψόμετρο, από το οποίο θα διέρχεται ο αγωγός θα είναι 1800 μέτρα στην Αλβανία και στη διαδρομή του θα διασχίζει πολλούς δρόμους και ποτάμια.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της εταιρείας η σύμβαση για το χερσαίο τμήμα του αγωγού θα ανατεθεί στο τρίτο τρίμηνο του 2015. Στη συνέχεια, θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη  Σύμβαση Μελέτης, Προμήθειας, Κατασκευής για τους σταθμούς συμπίεσης στην Ελλάδα και την Αλβανία, προμήθειας των συμπιεστών για τους σταθμούς συμπίεσης, καθώς και προμήθειας κυλινδρικών βαλβίδων μεγάλης διαμέτρου.Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του αγωγού.

 
Παραχώρηση χώρου για υδατοδρόμιο στην Αμφιλοχία

Έπειτα από τη Σκύρο και την Αλόννησο, η Αμφιλοχία ολοκλήρωσε τη διαδικασία παραχώρησης χώρου για υδατοδρόμιο. Ανάδοχος ορίστηκε η εταιρεία «Υδατοδρόμιο Αμφιλοχίας Ι.Κ.Ε.», θυγατρική εταιρεία της Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε./ Hellenic Seaplanes S.A. μετά την επιτυχή αξιολόγηση της από την επιτροπή διαγωνισμού που συστήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας. Η επενδυτική αυτή κίνηση πρόκειται να συμβάλει στην ανάπτυξη της Αμφιλοχίας, αναπτύσσοντας μια νέα συγκοινωνιακή δραστηριότητα με δυνατότητα σύνδεσης σε νέους προορισμούς. Η εταιρεία «Υδατοδρόμιο Αμφιλοχίας Ι.Κ.Ε.», θυγατρική εταιρεία της Υδροπλάνα Ελλάδας Α.Ε./ Hellenic Seaplanes S.A., ως ανάδοχος  θα αναλάβει εξ αρχής την υποβολή αίτησης για αδειοδότηση, θα κατασκευάσει το υδατοδρόμιο και, στη συνέχεια, θα αναλάβει ως Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου. Ο Δημόσιος Φορέας  δεν επιβαρύνεται με οποιοδήποτε  κόστος για την δημιουργία και λειτουργία του Υδατοδρομίου. Η Hellenic Seaplanes S.A. έχει προχωρήσει τη διαδικασία αδειοδότησης, κατασκευής και λειτουργίας υδατοδρομίων και σε άλλα νησιά της Ελλάδας, ενώ παράλληλα πολλοί Δήμοι και Λιμενικά Ταμεία  έχουν προκηρύξει τις διαδικασίες  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και διαγωνισμούς για τα υδατοδρόμιά τους.


 
Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για τo Ελληνικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ενέκρινε το τελικό σχέδιο της σύμβασης πώλησης μετοχών για την αξιοποίηση της “Ελληνικόν ΑΕ”. Η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου τριμήνου 2014.

 

 
Πώληση της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.

Η εταιρεία Jermyn Street Real Estate Fund IV LP ανακηρύχθηκε ως προτιμώμενος επενδυτής για την πώληση της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.» από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας μετά και την παροχή έγγραφης συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Jermyn Street Real Estate Fund έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η προσφορά αυτή αφορά το 90% των μετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.», όπως οι μετοχές αυτές θα διαμορφωθούν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.


 

 
Νέες Οδηγίες Δημοσίων Συμβάσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκδοση τριών νέων Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι Οδηγίες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε και θα καταργηθούν οι Οδηγίες 2004/18 και 2004/17, ενώ προβλέπουν προθεσμία εναρμόνισης στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών 24 μήνες.

 
Οι Δυνατότητες Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα

Το ελληνικό δικαστικό σύστημα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έντονα σημάδια γήρανσης και επιβάρυνσης. Η απονομή δικαιοσύνης καθυστερεί για πολλά έτη πλήττοντας κατά αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη μιας υγιούς και ανταγωνιστικής οικονομίας, δημιουργώντας αναχώματα στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και ενδοιασμούς στους νέους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, με την κοινοτική οδηγία 2008/52/ΕΚ, εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη η διαμεσολάβηση ως προαιρετικός θεσμός επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών με την ψήφιση του νόμου 3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16-12-2010). Κύριος στόχος του νέου, για τα ελληνικά δεδομένα, θεσμού είναι να εμπλουτίσει τις διαθέσιμες πρακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, καθώς και να περιορίσει τον όγκο των υποθέσεων των ήδη βεβαρυμένων ελληνικών δικαστηρίων. Η διαμεσολάβηση έχει ως μοναδικό στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών, τη βιωσιμότητα και εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Η επιτυχία της διαμεσολάβησης οφείλεται στο γεγονός ότι η υπαγωγή σε αυτή είναι προαιρετική, καθώς και στο ότι κατά τη διάρκεια αυτής τα μέρη συμμετέχουν στην επίλυση του προβλήματος και νιώθουν τα ίδια ότι διαχειρίζονται την εξέλιξη της υπόθεσής τους με τη βοήθεια των δικηγόρων – νομικών παραστατών και του διαμεσολαβητή, που τα ίδια έχουν ελεύθερα επιλέξει.

Την ψήφιση του νόμου 3898/2010 ακολούθησε η έκδοση του ΠΔ 123/2011 περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και σειρά υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ 109087/2011, ΥΑ 109088/2011, 107309/2012, 1460/2012, 34802/2012, 85485/2012), οι οποίες ήρθαν να ρυθμίσουν ειδικότερα θέματα λειτουργίας του θεσμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιωμάτων Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών, όπου τηρείται κατάλογος διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, θεσπίστηκε Κώδικας Δεοντολογίας και καθορίστηκαν ειδικότερα θέματα παραβολών και ενδεικτικών αμοιβών.

Read more
 
Δάνεια από την ΕΤΕπ για τη ΔΕΗ και τον ΔΕΣΦΑ

Στον τομέα της ενέργειας, η ΕΤΕπ έχει χορηγήσει χρηματοδοτήσεις για τον βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό και την προαγωγή της χρήσης νέων, αειφόρων πηγών ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι προωθεί τη φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια στην Ελλάδα με δύο δάνεια ύψους 215 εκατ. ευρώ στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Τα 190 εκατ. ευρώ χορηγούνται στη ΔΕΗ για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα. Οι σχετικές επενδύσεις θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και την αύξηση της απόδοσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνολο της χώρας και θα επιτρέψουν, μεταξύ άλλων, την αποδοτική εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Καλύπτουν όλο το φάσμα από την υψηλή τάση των 400kV ως τη χαμηλή τάση και περιλαμβάνουν πολυάριθμα έργα που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από την Τράπεζα το 2009 και χορηγείται σε δόσεις τα τελευταία χρόνια.
Το παρόν δάνειο των 190 εκατ. ευρώ αποτελεί την τελευταία δόση. Ομοίως, ύστερα από ένα πρώτο δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε το 2012, η ΕΤΕπ χορηγεί άλλα 25 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο μέσω ενός νέου αγωγού υψηλής πίεσης από τους Αγίους Θεοδώρους ως τη Μεγαλόπολη. Ο αγωγός θα τροφοδοτεί ένα νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος επίσης χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ (με δάνεια συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2011-12).

Read more
 
Εκσυχρονισμός των αστικών συγκοινωνιών

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τις «έξυπνες» στάσεις του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου για το έργο της Τηλεματικής Αστικών Συγκοινωνιών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) πραγματοποιήθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ ανάδοχος αναδείχθηκε η ένωση εταιρειών Intrasoft International - Intrakat, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ μέσω ΣΔΙΤ για συνολικό διάστημα 12 ετών. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1.000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η υλοποίηση του έργου θα αναβαθμίσει σημαντικά τις αστικές μετακινήσεις, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες του λεκανοπεδίου. Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην αύξηση της επιβατικής κίνησης, την αύξηση των εσόδων, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των οχημάτων και του συγκοινωνιακού έργου γενικότερα. Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενεργοποιείται για πρώτη φορά ένα νέο πλαίσιο αξιοποίησης κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ (στην προκειμένη περίπτωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ), με χρηματοδότηση κατά 40% από πόρους του ΕΣΠΑ και 60% ιδιωτικούς πόρους.

 
Εξαγορά των μεταλλείων Κύμης

 Ο ενεργειακός όμιλος Mpimpas Investing Group ανακοίνωσε την εξαγορά των μεταλλείων Κύμης (πρώην Σκαλιστήρη). Τα μεταλλεία βρίσκονται σε έκταση 10.000 στρεμμάτων, στην περιοχή Οξύλιθου και Άνω Ποταμιάς του δήμου Κύμης. Ο όμιλος πρόκειται να αναθέσει τις σχετικές μεταλλευτικές έρευνες και μελέτες στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, προκειμένου να εξακριβωθούν επακριβώς τα αποθέματα τόσο του λιγνίτη, τα οποία αρχικές μελέτες υπολογίζουν σε περίπου 12 εκατ. τόνους, αλλά και των άλλων ορυκτών που σύμφωνα με βάσιμες εκτιμήσεις υπάρχουν στο υπέδαφος. Το επενδυτικό σχέδιο του ομίλου, βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά τη συνολική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται, την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στην εξόρυξη των ορυκτών κοιτασμάτων, τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, αλλά και τα σχετικά οφέλη.
Ο ίδιος όμιλος προχωρεί και στη δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου στην Ελλάδα, του «Helios-Hellas 2», σε έκταση 2.000 στρεμμάτων και ισχύος 100 MW στον Αυλώνα Αττικής.

 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 4